Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi je povinná osoba ktorá podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. po 1. januári 2011 na svojom webovom sídle zverejňuje písomné zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry na tovary a služby.

 

a) povinne zverejňované zmluvy:  

rok 2011

rok 2012

   

rok 2013

    rok 2014
    rok 2015
    rok 2016
 b) objednávky tovarov a služieb:  

rok 2011

   

rok 2012

   

rok 2013

   

rok 2014

   

rok 2015

   

rok 2016

c) faktúry na tovary a služby:

rok 2011

 

 

rok 2012

    rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016