CENNÍK SLUŽIEB ZSS Jasoň

podľa VZN č. 72/2019

 

Poskytovanie soc. služieb

-          v domove sociálnych služieb:         

                                           

o   III. stupeň odkázanosti: 0,00 €
o   IV. stupeň odkázanosti: 0,00 €
o   V. stupeň odkázanosti: 0,00€
o   VI. stupeň odkázanosti:  0,00 €

 

-          v špecializovanom zariadení:

                                                        

o   V. stupeň odkázanosti: 0,00 €
o   VI. stupeň odkázanosti:  0,00 €
   
Výška úhrady za ubytovanie:  
Jednoposteľová obytná miestnosť bez príslušenstva 7,00 € /na deň
Dvojposteľová obytná miestnosť bez príslušenstva 6,50 € /na deň

                                                                                                                                         

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 0,00 €
Výška úhrady za jednotlivé ďalšie činnosti
0,00 €

                                              

Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s počtom odoberaných jedál

Racionálna: (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)              3,05 €

              

  v% v €
raňajky 12 0,3660
desiata 9 0,2745
obed 40 1,2200
olovrant 9 0,2745
večera 30 0,9150

 

Diabetická: (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera 2)           3,81 €

                      

  v% v €
raňajky 11 0,4191
desiata 8 0,3048
obed 40 1,5240
olovrant 8 0,3048
večera 27 1,0287
večera 2 6 0,2286

 

Preprava motorovým vozidlom značky – Peugeot   

                               

za 1 km prepravnej vzdialenosti v meste 0,7068 €
za 1 km prepravnej vzdialenosti mimo mesta 0,7068 €
(čas – dĺžka prepravy) za každú začatú polhodinu 1,99 €

 

Preprava motorovým vozidlom značky – Škoda Roomster

                                                                             

za 1 km prepravnej vzdialenosti v meste 0,2392 €
za 1 km prepravnej vzdialenosti mimo mesta 0,1821 €
(čas – dĺžka prepravy) za každú začatú polhodinu 1,99 €

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.