Slov. nár. povstania 8/15 

061 01 Spišská Stará Ves

 

IČO: 37944592

 

DIČ: 2021926962

  Mgr. Mária Kaňuková - poverená vedením ZSS Jasoň: životopis

tel.     +421 52 41 81 392

mobil +421 905 746 143

e-mail: Riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk

Úsek sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti:

tel.     +421 52 41 81 392

mobil +421 911 401 546

e-mail: Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky: 

tel.     +421 52 41 81 392

mobil +421 917 624 433

e-mail: Ekonom@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.